آرشيو شهدا

نام پدر : محمدجان
تاريخ شهادت : 1365/11/08
مكان تولد : بروجن (چهار محال و بختياري)
مكان شهادت : شلمچه

نام پدر : علي
تاريخ شهادت : 1366/04/05
مكان تولد : قزوین (قزوين)
مكان شهادت : كردستان

نام پدر : عبدالرزاق
تاريخ شهادت : 1362/12/04
مكان تولد : اردکان (يزد)
مكان شهادت : جفير

نام پدر :
تاريخ شهادت : 1364/04/20
مكان تولد : بخش سيه چشمه-ماكو (آذربايجان غربي)

نام پدر : ابوالقاسم
تاريخ شهادت : 1365/10/22
مكان تولد : اصفهان (اصفهان)
مكان شهادت : شلمچه

نام پدر : نورعلي
تاريخ شهادت : 1366/8/4
مكان تولد : همدان (همدان)
مكان شهادت : ارتفاعات گامو

نام پدر : سيدحسين
تاريخ شهادت : 1365/02/07
مكان تولد : پاكستان-كراچي (برون مرزي)
مكان شهادت : جزيره مجنون

نام پدر : سيد ابراهيم
تاريخ شهادت : 1363/02/21
مكان تولد : اصفهان (اصفهان)
مكان شهادت : جزيره مجنون

نام پدر : يحيي
تاريخ شهادت : 1366/04/22
مكان تولد : روستاي باجگيران-قوچان (خراسان رضوي)
مكان شهادت : جزيره مجنون

نام پدر : اكبر
تاريخ شهادت : 1365/02/28
مكان تولد : مشهد (خراسان رضوي)
مكان شهادت : مهران

 <<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  >  >>  

هدف اصلي اين سايت اين است كه از اين ستارگان گمنام آسمان دانشگاه ها، الگوسازي كند؛ تا جايي كه فضاي كل دانشگاه را در بر بگيرد و ياد و خاطر آنان را جاودانه سازد.

فرهنگ جهاد و شهادت، فرهنگي است كه بدنه دانشجويي براي رسيدن به آرمان هاي بلند به آن نيازمند است. اين فرهنگ كه از آن به مديريت جهادي تعبير مي شود، كارهاي بزرگي را به انجام رسانده و فضاي آموزش عالي نيازمند چنين نگاهي است.

زنده نگه داشتن ياد دانشجويان شهيد كه اقدامات بزرگي انجام داده اند و الگوسازي از آنها مي تواند به جريان هاي دانشجويي كشور جهت دهي كند؛ زيرا هر يك از اين شهداي دانشجو در عرصه هاي مختلف با وجود سن و سال كم آدم هاي ويژه اي بودند و سرفصل اتفاقات خوبي شده اند، به همين دليل با برگزاري اين كنگره ها سعي داريم اين شهدا را معرفي و از آنها الگوسازي كنيم.
هدف اصلي اين كنگره اين است كه از اين ستارگان آسمان گمنام دانشگاه ها الگوسازي كند؛ بايد تلاش كنيم تا اين كنگره امسال فضاي كل دانشگاه را در بر بگيرد.
وزارت علوم،تحقيقات و فناوري با همكاري ساير نهادهاي مسئول در حوزه هاي دانشگاه و دفاع مقدس با دبيري سازمان بسيج دانشجويي، كنگره ملي شهداي دانشجو را در سه سطح كشوري، استاني و دانشگاهي برگزار مي نمايد، چندان به دنبال كارهاي نمايشي نيستيم و مي خواهيم اين اتفاق در كف دانشگاه ها بيفتد و بدنه دانشجويي را درگير كند. همچنين تصميم داريم برنامه اي طراحي كنيم تا طي آن جمعيت زيادي از بدنه دانشجويي يعني حدود ۵۰۰ هزار نفر تا يك ميليون نفر به ديدار خانواده هاي شهدا بروند.

با تحقيقاتي كه انجام شده است متوجه شده ايم بانك اطلاعاتي جامعي در مورد شهداي دانشجو در كشور وجود ندارد، از اين رو سعي كرديم اين بانك اطلاعاتي را ايجاد كنيم؛ تا امروز اطلاعات نزديك به ۴۵۰۰ نفر از شهداي دانشجو گردآوري شده است.

در اين كنگره ۳۲ عنوان كتاب تدوين و چاپ مي شود، استفاده از وصيت نامه شهدا، توليد فيلم مستند شهداي دانشجو، توليد موسيقي حماسي، توليد نرم افزار چند رسانه اي درباره دانشجوياني كه فرمانده اي دفاع مقدس را برعهده داشتند و طرح «هر شهيد دانشجو يك وبلاگ» از ديگر برنامه هاي اين كنگره است.