قنبر ورمزيار
دانشگاه : مركز تربيت معلم
مقطع تحصيلي : ------------------
مكان تولد : خوي
تاريخ تولد : 1339/04/20
تاريخ شهادت : 1366/10/30
نامه ي شهيد ورمزيار به پسر عمويش
تاريخ : 1366/10/19

بسم ا... الرحمن الرحيم

به حضور پسرعموي عزيزم جناي مستطاب آقاي محمد ورمزيار (دامت بركاته) رسيده و ملاحظه فرمايند.

پس از حمد و ثناي الهي و با آرزوي فرج آقا امام زمان(عج) و دعا به جان امام امت و پيروزي رزمندگان پرتوان و قدرتمند اسلام بر كفر و الحاد جهاني و با اهداي درودهاي فراوان بر ارواح طيبه شهداي گلگون كفن اسلام و قرآن، اميدوارم كه در سايه توجهات ايزدي صحيح و سلامت بوده باشيد و هميشه و در همه حال توفيق و موفقيت روزافزون شما عزيزان را در راه خدمت به اسلام و قرآن عزيز از درگاه باري تعالي خواهان و خواستارم.

محمد جان، بالاخره به آنجايي كه دلم مي خواست آمدم ولي اي كاش نمي آمدم چون با صحنه هائي روبرو شدم كه انتظار آن را نداشتم. من اشتباه بزرگي را در اين باره مرتكب شدم. شما و ديگر عزيزان و دوستان خيلي به من توصيه و نصيحت كرديد كه از جايم تكان نخورم ولي افسوس و هزار افسوس. حرف هاي گهربار شما را گوش ندادم. من در يك مخصمه بسيار بزرگي قرار گرفته ام كه رهائي از‌ آن بي نهايت مشكل است. من در يك لجنزار و باتلاق بسيار عظيمي فرو رفته ام كه رهائي از آن از محالات است. مي ترسم برادران محترم اينجا با ما كنار نيايند و يا به اصطلاح ما را به راه ندهند و واحد بسيج لشكر مرا به مدت سه ماه به تيپ3 معرفي نموده است و بعد از اتمام اين سه ماه باز معلوم نيست كه چه خواهد شد. اميدوارم كه دعاهاي شما درباره شهادت بنده مورد قبول درگاه الهي واقع شده و در اين سه ماه مأموريت به پيشگاه حق تعالي مشرف شوم.

1366/10/19نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن

هدف اصلي اين سايت اين است كه از اين ستارگان گمنام آسمان دانشگاه ها، الگوسازي كند؛ تا جايي كه فضاي كل دانشگاه را در بر بگيرد و ياد و خاطر آنان را جاودانه سازد.

فرهنگ جهاد و شهادت، فرهنگي است كه بدنه دانشجويي براي رسيدن به آرمان هاي بلند به آن نيازمند است. اين فرهنگ كه از آن به مديريت جهادي تعبير مي شود، كارهاي بزرگي را به انجام رسانده و فضاي آموزش عالي نيازمند چنين نگاهي است.

زنده نگه داشتن ياد دانشجويان شهيد كه اقدامات بزرگي انجام داده اند و الگوسازي از آنها مي تواند به جريان هاي دانشجويي كشور جهت دهي كند؛ زيرا هر يك از اين شهداي دانشجو در عرصه هاي مختلف با وجود سن و سال كم آدم هاي ويژه اي بودند و سرفصل اتفاقات خوبي شده اند، به همين دليل با برگزاري اين كنگره ها سعي داريم اين شهدا را معرفي و از آنها الگوسازي كنيم.
هدف اصلي اين كنگره اين است كه از اين ستارگان آسمان گمنام دانشگاه ها الگوسازي كند؛ بايد تلاش كنيم تا اين كنگره امسال فضاي كل دانشگاه را در بر بگيرد.
وزارت علوم،تحقيقات و فناوري با همكاري ساير نهادهاي مسئول در حوزه هاي دانشگاه و دفاع مقدس با دبيري سازمان بسيج دانشجويي، كنگره ملي شهداي دانشجو را در سه سطح كشوري، استاني و دانشگاهي برگزار مي نمايد، چندان به دنبال كارهاي نمايشي نيستيم و مي خواهيم اين اتفاق در كف دانشگاه ها بيفتد و بدنه دانشجويي را درگير كند. همچنين تصميم داريم برنامه اي طراحي كنيم تا طي آن جمعيت زيادي از بدنه دانشجويي يعني حدود ۵۰۰ هزار نفر تا يك ميليون نفر به ديدار خانواده هاي شهدا بروند.

با تحقيقاتي كه انجام شده است متوجه شده ايم بانك اطلاعاتي جامعي در مورد شهداي دانشجو در كشور وجود ندارد، از اين رو سعي كرديم اين بانك اطلاعاتي را ايجاد كنيم؛ تا امروز اطلاعات نزديك به ۴۵۰۰ نفر از شهداي دانشجو گردآوري شده است.

در اين كنگره ۳۲ عنوان كتاب تدوين و چاپ مي شود، استفاده از وصيت نامه شهدا، توليد فيلم مستند شهداي دانشجو، توليد موسيقي حماسي، توليد نرم افزار چند رسانه اي درباره دانشجوياني كه فرمانده اي دفاع مقدس را برعهده داشتند و طرح «هر شهيد دانشجو يك وبلاگ» از ديگر برنامه هاي اين كنگره است.