بيانات ديدار اعضاي كنگره ملي شهداي دانشجو با مقام معظم رهبري
بيانات ديدار اعضاي كنگره ملي شهداي دانشجو با مقام معظم رهبري
تاريخ : 1393/12/07
بسيار جلسه‌ي نوراني و معطّر و پرمغز و پرمعنايي است. كساني كه به‌عنوان شهيد در اين جلسه معرّفي شدند، جزو قشرهاي برتر و نخبه‌ي جامعه‌اند؛ دانشجويانند، هنرمندانند، معلّمانند، دانش‌آموزانند؛ اين نشان‌دهنده‌ي اين است كه انگيزه‌ي فداكاري در راه خدا و شهادت در اين راه، در سطوح گوناگون در جامعه‌ي ما رواج و گسترش داشته؛ اين خيلي مطلب مهمّي است. استاد دانشگاه ميرود شهيد ميشود، هنرمند ميرود شهيد ميشود، دانشجو ميرود شهيد ميشود. بسياري از اين نام‌آوران عرصه‌ي دفاع مقدّس ما – كه نامهايشان زينت‌بخش خيابانهاي ما و مراكز ما و عكسهايشان زينت‌بخش محيطهاي زندگي ما است – يا اغلبشان، دانشجوياني بودند؛ بعضي از اينها حقيقتاً نوابغ بودند؛ هنرمنداني بودند، معلّماني بودند، اساتيدي بودند؛ رفتند و جان خودشان و عمر خودشان را – ارزشمندترين چيزي كه انسان از امور مادّي در اختيار دارد يعني زندگي خودشان را – در راه خدا، در راه اهداف، هديه كردند، تقديم كردند؛ اين بسيار مهم است.

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحيم‌
بسيار جلسه‌ي نوراني و معطّر و پرمغز و پرمعنايي است. كساني كه به‌عنوان شهيد در اين جلسه معرّفي شدند، جزو قشرهاي برتر و نخبه‌ي جامعه‌اند؛ دانشجويانند، هنرمندانند، معلّمانند، دانش‌آموزانند؛ اين نشان‌دهنده‌ي اين است كه انگيزه‌ي فداكاري در راه خدا و شهادت در اين راه، در سطوح گوناگون در جامعه‌ي ما رواج و گسترش داشته؛ اين خيلي مطلب مهمّي است. استاد دانشگاه ميرود شهيد ميشود، هنرمند ميرود شهيد ميشود، دانشجو ميرود شهيد ميشود. بسياري از اين نام‌آوران عرصه‌ي دفاع مقدّس ما – كه نامهايشان زينت‌بخش خيابانهاي ما و مراكز ما و عكسهايشان زينت‌بخش محيطهاي زندگي ما است – يا اغلبشان، دانشجوياني بودند؛ بعضي از اينها حقيقتاً نوابغ بودند؛ هنرمنداني بودند، معلّماني بودند، اساتيدي بودند؛ رفتند و جان خودشان و عمر خودشان را – ارزشمندترين چيزي كه انسان از امور مادّي در اختيار دارد يعني زندگي خودشان را – در راه خدا، در راه اهداف، هديه كردند، تقديم كردند؛ اين بسيار مهم است.
جلسات بزرگداشت، ادامه‌ي حركت جهادي و ادامه‌ي شهادت است. اگر نام شهيدان ما تكرار نميشد، تجليل نميشدند و احترام به آنها و خانواده‌هاي آنها در جامعه‌ي ما به‌صورت يك فرهنگ درنمي‌آمد – كه خوشبختانه به‌صورت فرهنگ درآمده – امروز بسياري از اين يادهاي ارزشمند و گرانبها فراموش شده بود؛ اين ارزشگذاري عظيمي كه با حركت شهادت در يك جامعه به‌وجود مي‌آيد، به فراموشي سپرده شده بود. نبايد بگذاريد اين اتّفاق بعد از اين هم بيفتد؛ روزبه‌روز بايد ياد شهدا و تكرار نام شهدا و نكته‌يابي و نكته‌سنجي زندگي شهدا در جامعه‌ي ما رواج پيدا كند. و اگر اين شد، آن‌وقت مسئله‌ي شهادت كه به معناي مجاهدت تمام‌عيار در راه خدا است، در جامعه ماندگار خواهد شد. و اگر اين شد، براي اين جامعه ديگر شكست وجود نخواهد داشت و شكست معنا نخواهد داشت؛ پيش خواهد رفت. عيناً مثل ماجراي حسين‌بن‌علي (عليه‌السّلام)؛ امروز ۱۳۰۰ سال يا بيشتر از شهادت حضرت اباعبدالله (عليه‌السّلام) ميگذرد و روزبه‌روز اين داستان برجسته‌تر و زنده‌تر شده. اين داستان در بطن خود داراي يك مضاميني است كه اين مضامين براي حيات اسلامي جامعه ضروري است. اگر اين مضامين گسترش پيدا نميكرد، از اسلام و از قرآن و از حقايق معارف اسلامي هم امروز خبري نبود. اينجا هم همين‌جور است؛ نگذاريد نام شهدا و ياد شهدا فراموش بشود يا در جامعه‌ي ما كهنه بشود؛ و البتّه با ابتكارات؛ اين جلسات بزرگداشتي كه آقايان به‌وجود مي‌آوريد – كه خيلي باارزش است – صرفاً يك جلسه‌ي ترحيم باشكوه نيست؛ اين جلسات، داراي مضامين ويژه‌ي خودش است؛ بايستي شهادت را معنا كند، شهيد را معرّفي كند، فرهنگ شهادت را در جامعه ماندگار كند.
در مورد شهيد خداي متعال ميفرمايد كه اينها زنده‌اند: وَ لا تَقولوا لِمَن يقتَلُ في سَبيلِ اللهِ اَموات.(۲) وَلا تَحسَبَنَّ الَّذينَ قُتِلوا في سَبيلِ اللهِ اَمواتًا بَل اَحيآءٌ عِندَ رَبِّهِم يرزَقون* فَرِحينَ بِمآ ءاتهُمُ اللهُ مِن فَضلِه.(۳) اينها آيات قرآن است؛ اينها صريحِ در يك معارفي است كه از اين معارف هيچ مسلماني نميتواند چشم بپوشد. هر كسي به اسلام و به قرآن اعتقاد دارد، اين معارف بايستي جلوي چشمش باشد. اين آيه‌ي شريفه قرآن ميگويد اينها زنده‌اند؛ حيات اينها يك حيات واقعي است، يك حيات معنوي است و نزد خداي متعال مرزوقند؛ يعني دائم تفضلّات الهي دارد به اينها ميرسد؛ فَرِحينَ بِمآ ءاتهُمُ اللهُ مِن فَضلِه. آن طرف مرز زندگي و مرگ چه خبر است؟ انسانها از آن عالم و نشئه‌ي مجهول چه ميدانند؟ در مورد شهدا ميدانيم كه اينها خرسندند، خوشحالند، مسرورند؛ فَرِحينَ بِمآ ءاتهُمُ اللهُ مِن فَضلِه. بعد از اين بالاتر: وَ يستَبشرونَ بِالَّذينَ لَم يلحَقوا بِهِم؛(۴) يعني با ما دارند حرف ميزنند، خطاب ميكنند به ما: اَلّا خَوفٌ عَلَيهِم وَلا هُم يحزَنون.(۵) خيلي مهم است؛ اين گوشي كه بتواند نداي ملكوتي شهدا را بشنود، اين گوش را بايد در خودمان به‌وجود بياوريم. آنها دارند به ما بشارت ميدهند، مژده ميدهند، خوف و حزن را نفي ميكنند: اَلّا خَوفٌ عَلَيهِم وَلا هُم يحزَنون. ما بر اثر ضعفهاي خودمان دچار خوف ميشويم، دچار حزن ميشويم؛ اينها به ما ميگويند كه شما خوف نداريد، حزن نداريد يا در مورد خودشان ميگويند يا در مورد ما – بنابر اختلافي كه حالا در تفسير اين آيه‌ي شريفه ممكن است مطرح بشود – خوف و حزن را برميدارند؛ چه در اين نشئه، چه در آن نشئه. براي يك ملّت چقدر مهم است كه در حركت خود، در پيشرفت خود حقيقتاً داراي خوف نباشد، داراي حزن نباشد، با اميد حركت كند؛ اين پيام شهدا است به ما؛ كه بايد اين پيام را شنيد. شماها با اين جلسات، با اين اجتماعاتي كه تشكيل ميدهيد، موظّفيد اين پيام را به گوشها برسانيد.
نكته‌ي خوبي را برادرمان(۶) گفتند كه وقتي جلسه‌اي تشكيل ميشود در بزرگداشت شهيدان، آنهايي كه شركت ميكنند در اين جلسه، هرچه داراي ارج و مقام باشند، بيش از آنچه آنها به آن جلسه بركت و فايده و عظمت بدهند، آن جلسه است كه به آنها خير و بركت و هدايت و معرفت ميدهد؛ واقع قضيه اين است. كاري كنيد كه اين جلسات، اين بركات را داشته باشد؛ اينها را گسترش بدهد، اين فرهنگ را در جامعه گسترش بدهد. ملّت ايران كار بزرگي انجام داد؛ كار عظيمي انجام داد. در دنيايي كه مبتني بر مدار زور و زورگويي و چپاولگري قدرتمندان و زورمندان است و ملّتهاي مستضعف در مناطق فراواني از عالم دائماً در زير فشار اين زورمندان قرار دارند، در اين دنيا يك موجودي، يك هويتي سر بلند كرد كه صريحاً، بدون ملاحظه، با شجاعت كامل اين حركت غلط عالم را – كه حركت سلطه‌گري است و ما از آن تعبير ميكنيم به نظام سلطه – نفي كرد؛ اين كار ملّت ايران است. ملّت ايران نظام سلطه را كه مبتني بر سلطه‌گر وسلطه‌پذير است، نفي كرد. مبناي دنياي قدرتمندِ چپاولگر، بر تقسيم دنيا به سلطه‌گر و سلطه‌پذير است؛ امروز هم همين‌جور است، در دوراني كه انقلاب اسلامي به‌وجود آمد هم همين‌جور بود و در طول تاريخ هم همين‌جور بوده است؛ البتّه امروز شديدتر از دورانهاي گذشته است؛ چون امروز ابزارهاي سلطه، قابل مقايسه با صد سال پيش و هزار سال پيش و پنج هزار سال پيش نيست؛ لذا سلطه‌گران امكان تسلّط بيشتري بر مظلومان و بر مستضعفان دارند و از اين امكان دارند به‌طور كامل استفاده ميكنند؛ منابع را ميبرند، فرهنگها را نابود ميكنند، انسانها را تذليل ميكنند، در بين ملّتهاي مظلوم و محروم گرسنگي را گسترش ميدهند؛ و فجايع فراوان ديگر. در مقابل اين حركت، يك هويتي به‌وجود آمد به نام انقلاب اسلامي كه متّكي بود به مباني وحي، مباني الهي، اخلاق الهي، حركت الهي و آنچه قرآن با صراحت دارد آن را بيان ميكند؛ اين حركت ملّت ايران است. اين حركت بحمدالله روزبه‌روز هم توسعه پيدا كرده؛ اين حركت پيش رفته.
ما مدّعي نيستيم كه توانستيم اهداف اسلامي را در كشور پياده كنيم؛ ما اين را اصلاً ادّعا نميكنيم. ما در بسياري از موارد توانايي‌هايمان محدود بوده است و آنچه را ميخواستيم عمل كنيم، نتوانستيم در آن حدّ مورد علاقه‌ي خودمان عمل كنيم امّا حركت خودمان را ادامه داديم؛ ما به سمت اين قلّه داريم حركت ميكنيم. سعي كردند ما را از اين حركت پشيمان كنند، نتوانستند؛ سعي كردند متوقّف كنند، نتوانستند؛ سعي كردند ما را به عقب برگردانند، نتوانستند. بله، به قلّه نرسيديم امّا از اين دامنه، مبالغ زيادي حركت كرديم و پيش رفتيم و اين حركت ادامه دارد و اين انگيزه ادامه دارد و اين انگيزه روزبه‌روز ان‌شاءالله بيشتر خواهد بود و متوقّف نميشود. يك روزي بعضي‌ها فكر ميكردند و بعضي‌ها هم به زبان مي‌آوردند كه آقا شما اين بچّه‌هاي دانشجو را داريد ميبريد جبهه – درحالي‌كه ما نميبرديم، خودشان داشتند با شوق ميرفتند؛ آنهايي هم كه جلويشان گرفته ميشد، با انواع تلاشها و ترفندها افراد پيرامون خود را وادار ميكردند كه اجازه بدهند بروند – دانشگاه‌ها خالي ميشود، علم متوقّف ميشود؛ حركت آنها و تلاش آنها و مجاهدت آنها موجب شد كه ما در حركت علمي خودمان؛ از ساير حركاتي كه در جامعه به‌وجود مي‌آيد، پيشتر و بيشتر جلو برويم. بحمدالله امروز ما در حركت علمي‌مان در سطح كشور، يك وضعيت قابل قبولي داريم؛ يك وضعيت افتخارآميزي داريم؛ آن روز تصوّر نميشد؛ آن روز شايد گفته ميشد كه اگر چنانچه اين نخبه، اين هنرمند، اين دانشجو، اين استاد، اين معلّم برود به جبهه و كشته بشود، خلأ به‌وجود مي‌آيد. معلوم شد كه بركات شهادت و جهاد در راه خدا خيلي بيش از اين حرفها است. آنها رفتند، [امّا] امروز بحمدالله برجستگاني به‌وجود آمدند كه در عالم علم، در زمينه‌هاي هنر، در بخشهاي گوناگون، برجسته‌اند؛ يعني قابل نشان دادن در سطح بين‌المللي و جهاني هستند. اينها بركات حركت و مجاهدت يك ملّت است و اين ادامه خواهد داشت؛ پيش خواهد رفت و ادامه خواهد داشت.
من عقيده‌ي راسخ دارم بر اينكه يكي از نيازهاي اساسي كشور، زنده نگه داشتن نام شهدا است؛ اين يك نيازي است كه ما – چه آدمهاي مقدّس‌مآب و متديني باشيم؛ چه آدمهايي باشيم كه خيلي هم مقدّس‌مآب نيستيم، امّا به سرنوشت اين كشور و به سرنوشت اين مردم علاقه‌منديم – هرجور كه فكر بكنيد، بزرگداشت شهدا براي آينده‌ي اين كشور، حياتي و ضروري است. فرهنگ شهادت يعني فرهنگ تلاش كردن با سرمايه‌گذاري از خود براي اهداف بلندمدّت مشترك بين همه‌ي مردم؛ كه البتّه در مورد ما آن اهداف، مخصوص ملّت ايران هم نيست، براي دنياي اسلام بلكه براي جهان بشريت است. اين فرهنگ در جامعه‌اي اگر جا افتاد، درست نقطه‌ي مقابل فرهنگ فردگرايي غربي امروز [است‌] كه همه‌چيز را براي خود و با محاسبه‌ي شخصي مي‌سنجند؛ براي همه‌چيز يك قيمت اسكناسي و پولي قائلند و آن، به دست آوردن آن پول است؛ اين درست نقطه‌ي مقابل آن فرهنگ است؛ يعني «وَ يؤثِرونَ عَلي‌ اَنفُسِهِم»؛(۷) اينها كساني هستند كه ايثار ميكنند؛ فرهنگ ايثار، فرهنگ گذشت، فرهنگ مايه گذاشتن از خود براي سرنوشت جامعه و براي سرنوشت مردم. اين فرهنگ اگر عمومي شد، اين كشور و هر جامعه‌اي كه اين فرهنگ را داشته باشد، هرگز متوقّف نخواهد شد؛ به عقب بر نخواهد گشت و پيش خواهد رفت. اين كار شما اين فرهنگ را زنده ميكند. بنابراين من از همه‌ي برادران و خواهراني كه در اين كار نيك مشغول همكاري و شركت در اين كار هستند تشكّر ميكنم و اميدوارم كه همه موفّق باشيد. اين سه مجموعه‌اي كه امروز اينجا حضور داريد – مجموعه‌ي ستاد بزرگداشت شهداي هنرمند، ستاد بزرگداشت شهداي دانشجو، ستاد بزرگداشت شهداي معلّمان امور تربيتي – هركدام از اينها در نوبه‌ي خود يك كار باارزش و پرمغز و پرمضموني است كه ان‌شاءالله آثار آن را هم در جامعه مشاهده خواهيم كرد.
والسّلام عليكم و رحمهالله.

۱) در اين ديدار اعضاي كنگره‌ي ملّي شهداي دانشجو و كنگره‌ي بزرگداشت شهداي هنرمند و كنگره‌ي شهداي تئاتر حضور داشتند.
۲) سوره‌ي بقره، بخشي از آيه‌ي ۱۵۴
۳) سوره‌ي آل‌عمران، آيه‌ي ۱۶۹ و بخشي از آيه‌ي ۱۷۰؛ «هرگز كساني كه در راه خدا كشته شده‌اند، مرده مپندار، بلكه زنده‌اند كه نزد پروردگارشان روزي داده ميشوند. به آنچه خدا از فضل خود به آنان داده است شادمانند …»
۴) همان؛ «…و براي كساني كه… به آينده نپيوسته‌اند شادي ميكنند…»
۵) همان؛ «…كه نه بيمي برايشان است و نه اندوهگين ميشوند.»
۶) آقاي حسين مسافرآستانه‌
۷) سوره‌ي حشر، بخشي از آيه‌ي ۹؛ «…آنها را بر خودشان مقدّم ميدارند…»

حجم : 67755
عرض : 486
ارتفاع : 357
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن

هدف اصلي اين سايت اين است كه از اين ستارگان گمنام آسمان دانشگاه ها، الگوسازي كند؛ تا جايي كه فضاي كل دانشگاه را در بر بگيرد و ياد و خاطر آنان را جاودانه سازد.

فرهنگ جهاد و شهادت، فرهنگي است كه بدنه دانشجويي براي رسيدن به آرمان هاي بلند به آن نيازمند است. اين فرهنگ كه از آن به مديريت جهادي تعبير مي شود، كارهاي بزرگي را به انجام رسانده و فضاي آموزش عالي نيازمند چنين نگاهي است.

زنده نگه داشتن ياد دانشجويان شهيد كه اقدامات بزرگي انجام داده اند و الگوسازي از آنها مي تواند به جريان هاي دانشجويي كشور جهت دهي كند؛ زيرا هر يك از اين شهداي دانشجو در عرصه هاي مختلف با وجود سن و سال كم آدم هاي ويژه اي بودند و سرفصل اتفاقات خوبي شده اند، به همين دليل با برگزاري اين كنگره ها سعي داريم اين شهدا را معرفي و از آنها الگوسازي كنيم.
هدف اصلي اين كنگره اين است كه از اين ستارگان آسمان گمنام دانشگاه ها الگوسازي كند؛ بايد تلاش كنيم تا اين كنگره امسال فضاي كل دانشگاه را در بر بگيرد.
وزارت علوم،تحقيقات و فناوري با همكاري ساير نهادهاي مسئول در حوزه هاي دانشگاه و دفاع مقدس با دبيري سازمان بسيج دانشجويي، كنگره ملي شهداي دانشجو را در سه سطح كشوري، استاني و دانشگاهي برگزار مي نمايد، چندان به دنبال كارهاي نمايشي نيستيم و مي خواهيم اين اتفاق در كف دانشگاه ها بيفتد و بدنه دانشجويي را درگير كند. همچنين تصميم داريم برنامه اي طراحي كنيم تا طي آن جمعيت زيادي از بدنه دانشجويي يعني حدود ۵۰۰ هزار نفر تا يك ميليون نفر به ديدار خانواده هاي شهدا بروند.

با تحقيقاتي كه انجام شده است متوجه شده ايم بانك اطلاعاتي جامعي در مورد شهداي دانشجو در كشور وجود ندارد، از اين رو سعي كرديم اين بانك اطلاعاتي را ايجاد كنيم؛ تا امروز اطلاعات نزديك به ۴۵۰۰ نفر از شهداي دانشجو گردآوري شده است.

در اين كنگره ۳۲ عنوان كتاب تدوين و چاپ مي شود، استفاده از وصيت نامه شهدا، توليد فيلم مستند شهداي دانشجو، توليد موسيقي حماسي، توليد نرم افزار چند رسانه اي درباره دانشجوياني كه فرمانده اي دفاع مقدس را برعهده داشتند و طرح «هر شهيد دانشجو يك وبلاگ» از ديگر برنامه هاي اين كنگره است.