وصیت نامه شهید غلامعلي پيچك
قسمتي از وصيت نامه شهيد غلامعلي پيچك
شرح
جنازه ي مرا روي مين ها بيندازيد كه منافقين فكر نكند ما در راه خدا از جنازه مان دريغ داريم. به دامادي دوماهه ي من نگرييد كه دامادي بزرگي در پيش دارم…

خدا كند كه حكومت سرنگون گردد، اما منحرف نگردد، چون انحراف، خيانت به خون شهداست. بگذاريد بگويند حكومت ديگري هم به جز حكومت علي (ع) بود به نام خميني كه با هيچ ناحقي نساخت تا سرنگون شد، ما از سرنگوني نمي هراسيم بلكه از انحراف مي ترسيم.

من در اين راهي كه انتخاب كرده ام، سختي بسيار كشيده ام؛ خيلي محروميت ها لمس نموده ام. همه ي هدفم اين است كه زحماتم از بين نرود. از خدا مي خواهم كه حتماً اين كارها را از من قبول كند و اجرم را بدهد.

اجر من تنها با شهادت ادا مي شود و اگر در اين راه شهيد نشوم، همه زحماتم هدر رفته است.