آرشيو اخبار

خلاصه : شهيد عبدالحميد قاضي ميرسعيد در17 مرداد سال 1339 در تهران متولد شد. سيادت و درايتش او را از همان كودكي از همسالانش متمايز مي كرد. سال هاي تحصيل را با موفقيت گذراند..

خلاصه : مصطفي صدرزاده در ۱۹ شهريور1۳۶۵ در شهرستان شوشتر استان خوزستان در خانواده اي مذهبي متولد شد. پدرش پاسدار و جانباز جنگ تحميلي و مادرش از خاندان جليله سادات هستند..

خلاصه : سعيد در سال 1340 در خانواده ايي متعهد و مذهبي چشم به جهان گشود. پس از گذراندن تحصيلات ابتدايي و قسمتي از دوران متوسطه و همچنين شركت در كلاسها و جلسات اسلام شناسي براي ادامه تحصيل به همراه برادرش مسعود عازم آمريكا گرديد و پس از ورود به دانشگاه به عضويت انجمن اسلامي دانشجويان آمريكا و كانادا در مي آمد.

خلاصه : به گزارش ستاد خبري كنگره ملي شهداي دانشجو شهداي شاخص سال ۹۴ سازمان بسيج دانشجويي معرفي شدند.اين شهدا "محسن حاجي بابا" رتبه 4 پزشكي كنكور سال 1358 و "شهيده طيبه زماني" دانشجوي رشته شيمي دانشگاه فردوسي مشهد مي باشند..

 1  

هدف اصلي اين سايت اين است كه از اين ستارگان گمنام آسمان دانشگاه ها، الگوسازي كند؛ تا جايي كه فضاي كل دانشگاه را در بر بگيرد و ياد و خاطر آنان را جاودانه سازد.

فرهنگ جهاد و شهادت، فرهنگي است كه بدنه دانشجويي براي رسيدن به آرمان هاي بلند به آن نيازمند است. اين فرهنگ كه از آن به مديريت جهادي تعبير مي شود، كارهاي بزرگي را به انجام رسانده و فضاي آموزش عالي نيازمند چنين نگاهي است.

زنده نگه داشتن ياد دانشجويان شهيد كه اقدامات بزرگي انجام داده اند و الگوسازي از آنها مي تواند به جريان هاي دانشجويي كشور جهت دهي كند؛ زيرا هر يك از اين شهداي دانشجو در عرصه هاي مختلف با وجود سن و سال كم آدم هاي ويژه اي بودند و سرفصل اتفاقات خوبي شده اند، به همين دليل با برگزاري اين كنگره ها سعي داريم اين شهدا را معرفي و از آنها الگوسازي كنيم.
هدف اصلي اين كنگره اين است كه از اين ستارگان آسمان گمنام دانشگاه ها الگوسازي كند؛ بايد تلاش كنيم تا اين كنگره امسال فضاي كل دانشگاه را در بر بگيرد.
وزارت علوم،تحقيقات و فناوري با همكاري ساير نهادهاي مسئول در حوزه هاي دانشگاه و دفاع مقدس با دبيري سازمان بسيج دانشجويي، كنگره ملي شهداي دانشجو را در سه سطح كشوري، استاني و دانشگاهي برگزار مي نمايد، چندان به دنبال كارهاي نمايشي نيستيم و مي خواهيم اين اتفاق در كف دانشگاه ها بيفتد و بدنه دانشجويي را درگير كند. همچنين تصميم داريم برنامه اي طراحي كنيم تا طي آن جمعيت زيادي از بدنه دانشجويي يعني حدود ۵۰۰ هزار نفر تا يك ميليون نفر به ديدار خانواده هاي شهدا بروند.

با تحقيقاتي كه انجام شده است متوجه شده ايم بانك اطلاعاتي جامعي در مورد شهداي دانشجو در كشور وجود ندارد، از اين رو سعي كرديم اين بانك اطلاعاتي را ايجاد كنيم؛ تا امروز اطلاعات نزديك به ۴۵۰۰ نفر از شهداي دانشجو گردآوري شده است.

در اين كنگره ۳۲ عنوان كتاب تدوين و چاپ مي شود، استفاده از وصيت نامه شهدا، توليد فيلم مستند شهداي دانشجو، توليد موسيقي حماسي، توليد نرم افزار چند رسانه اي درباره دانشجوياني كه فرمانده اي دفاع مقدس را برعهده داشتند و طرح «هر شهيد دانشجو يك وبلاگ» از ديگر برنامه هاي اين كنگره است.