آرشيو شهدا

نام پدر : رحيم
تاريخ شهادت : 1362/12/25
مكان تولد : تهران (تهران بزرگ)
مكان شهادت : جزيره مجنون

نام پدر :
تاريخ شهادت : 1394/10/21
مكان تولد : تهران (استان تهران)
مكان شهادت : سوريه-حلب

نام پدر : حسين
تاريخ شهادت : 1365/10/04
مكان تولد : دزفول (خوزستان)

نام پدر : صفدر
تاريخ شهادت : 1361/08/23
مكان تولد : شيراز (فارس)
مكان شهادت : كوشك

نام پدر :
تاريخ شهادت : 1394/10/21
مكان تولد : كرج (البرز)
مكان شهادت : سوريه-حلب

نام پدر : محمد
تاريخ شهادت : 1359/12/15
مكان تولد : تهران (تهران بزرگ)
مكان شهادت : سرپل ذهاب

نام پدر : ابوالفضل
تاريخ شهادت : 1366/11/01
مكان تولد : تهران (تهران بزرگ)
مكان شهادت : ماووت عراق

نام پدر : قهار
تاريخ شهادت : 1362/12/17
مكان تولد : تهران (تهران بزرگ)
مكان شهادت : جزيره مجنون

نام پدر : نصرت الله
تاريخ شهادت : 1359/08/24
مكان تولد : بهبهان (خوزستان)
مكان شهادت : سوسنگرد

نام پدر :
تاريخ شهادت : 1359/10/02
مكان تولد : اهواز (خوزستان)
مكان شهادت : دارخوِئين

 <<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  

هدف اصلي اين سايت اين است كه از اين ستارگان گمنام آسمان دانشگاه ها، الگوسازي كند؛ تا جايي كه فضاي كل دانشگاه را در بر بگيرد و ياد و خاطر آنان را جاودانه سازد.

فرهنگ جهاد و شهادت، فرهنگي است كه بدنه دانشجويي براي رسيدن به آرمان هاي بلند به آن نيازمند است. اين فرهنگ كه از آن به مديريت جهادي تعبير مي شود، كارهاي بزرگي را به انجام رسانده و فضاي آموزش عالي نيازمند چنين نگاهي است.

زنده نگه داشتن ياد دانشجويان شهيد كه اقدامات بزرگي انجام داده اند و الگوسازي از آنها مي تواند به جريان هاي دانشجويي كشور جهت دهي كند؛ زيرا هر يك از اين شهداي دانشجو در عرصه هاي مختلف با وجود سن و سال كم آدم هاي ويژه اي بودند و سرفصل اتفاقات خوبي شده اند، به همين دليل با برگزاري اين كنگره ها سعي داريم اين شهدا را معرفي و از آنها الگوسازي كنيم.
هدف اصلي اين كنگره اين است كه از اين ستارگان آسمان گمنام دانشگاه ها الگوسازي كند؛ بايد تلاش كنيم تا اين كنگره امسال فضاي كل دانشگاه را در بر بگيرد.
وزارت علوم،تحقيقات و فناوري با همكاري ساير نهادهاي مسئول در حوزه هاي دانشگاه و دفاع مقدس با دبيري سازمان بسيج دانشجويي، كنگره ملي شهداي دانشجو را در سه سطح كشوري، استاني و دانشگاهي برگزار مي نمايد، چندان به دنبال كارهاي نمايشي نيستيم و مي خواهيم اين اتفاق در كف دانشگاه ها بيفتد و بدنه دانشجويي را درگير كند. همچنين تصميم داريم برنامه اي طراحي كنيم تا طي آن جمعيت زيادي از بدنه دانشجويي يعني حدود ۵۰۰ هزار نفر تا يك ميليون نفر به ديدار خانواده هاي شهدا بروند.

با تحقيقاتي كه انجام شده است متوجه شده ايم بانك اطلاعاتي جامعي در مورد شهداي دانشجو در كشور وجود ندارد، از اين رو سعي كرديم اين بانك اطلاعاتي را ايجاد كنيم؛ تا امروز اطلاعات نزديك به ۴۵۰۰ نفر از شهداي دانشجو گردآوري شده است.

در اين كنگره ۳۲ عنوان كتاب تدوين و چاپ مي شود، استفاده از وصيت نامه شهدا، توليد فيلم مستند شهداي دانشجو، توليد موسيقي حماسي، توليد نرم افزار چند رسانه اي درباره دانشجوياني كه فرمانده اي دفاع مقدس را برعهده داشتند و طرح «هر شهيد دانشجو يك وبلاگ» از ديگر برنامه هاي اين كنگره است.