آرشيو شهدا

نام پدر : صفرعلي
تاريخ شهادت : 1359/10/02
مكان تولد : اصفهان (اصفهان)
مكان شهادت : دارخوِئين

نام پدر : حيدر
تاريخ شهادت : 1365/10/04
مكان تولد : روستاي دشتي-دشتستان (بوشهر)
مكان شهادت : ام الرصاص

نام پدر : محمد
تاريخ شهادت : 1365/02/24
مكان تولد : روستای خیارج - بوئین زهرا (قزوين)
مكان شهادت : فاو

نام پدر : محمدحسين
تاريخ شهادت : 1360/03/21
مكان تولد : اصفهان (اصفهان)
مكان شهادت : دارخوِئين

نام پدر : حسينعلي
تاريخ شهادت : 1375/06/03
مكان تولد : اصفهان (اصفهان)
مكان شهادت : بيمارستان مهرتهران

نام پدر : احمد
تاريخ شهادت : 1361/10/10
مكان تولد : روستاي درزيكلاي آخوندي-بابل (مازندران)

نام پدر : مصطفي
تاريخ شهادت : 1396/03/17
مكان تولد : تهران (تهران بزرگ)
مكان شهادت : مجلس شوراي اسلامي

نام پدر : حسن
تاريخ شهادت : 1364/09/30
مكان تولد : روستاي امام تقي-مشهد (خراسان رضوي)
مكان شهادت : مشهد

نام پدر : شكرالله
تاريخ شهادت : 1365/10/29
مكان تولد : روستای سیاهپوش طارم سفلی (قزوين)
مكان شهادت : شلمچه

نام پدر : عباس
تاريخ شهادت : 1360/09/09
مكان تولد : خوراسگان (اصفهان)
مكان شهادت : چزابه

 <<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  >  >>  

هدف اصلي اين سايت اين است كه از اين ستارگان گمنام آسمان دانشگاه ها، الگوسازي كند؛ تا جايي كه فضاي كل دانشگاه را در بر بگيرد و ياد و خاطر آنان را جاودانه سازد.

فرهنگ جهاد و شهادت، فرهنگي است كه بدنه دانشجويي براي رسيدن به آرمان هاي بلند به آن نيازمند است. اين فرهنگ كه از آن به مديريت جهادي تعبير مي شود، كارهاي بزرگي را به انجام رسانده و فضاي آموزش عالي نيازمند چنين نگاهي است.

زنده نگه داشتن ياد دانشجويان شهيد كه اقدامات بزرگي انجام داده اند و الگوسازي از آنها مي تواند به جريان هاي دانشجويي كشور جهت دهي كند؛ زيرا هر يك از اين شهداي دانشجو در عرصه هاي مختلف با وجود سن و سال كم آدم هاي ويژه اي بودند و سرفصل اتفاقات خوبي شده اند، به همين دليل با برگزاري اين كنگره ها سعي داريم اين شهدا را معرفي و از آنها الگوسازي كنيم.
هدف اصلي اين كنگره اين است كه از اين ستارگان آسمان گمنام دانشگاه ها الگوسازي كند؛ بايد تلاش كنيم تا اين كنگره امسال فضاي كل دانشگاه را در بر بگيرد.
وزارت علوم،تحقيقات و فناوري با همكاري ساير نهادهاي مسئول در حوزه هاي دانشگاه و دفاع مقدس با دبيري سازمان بسيج دانشجويي، كنگره ملي شهداي دانشجو را در سه سطح كشوري، استاني و دانشگاهي برگزار مي نمايد، چندان به دنبال كارهاي نمايشي نيستيم و مي خواهيم اين اتفاق در كف دانشگاه ها بيفتد و بدنه دانشجويي را درگير كند. همچنين تصميم داريم برنامه اي طراحي كنيم تا طي آن جمعيت زيادي از بدنه دانشجويي يعني حدود ۵۰۰ هزار نفر تا يك ميليون نفر به ديدار خانواده هاي شهدا بروند.

با تحقيقاتي كه انجام شده است متوجه شده ايم بانك اطلاعاتي جامعي در مورد شهداي دانشجو در كشور وجود ندارد، از اين رو سعي كرديم اين بانك اطلاعاتي را ايجاد كنيم؛ تا امروز اطلاعات نزديك به ۴۵۰۰ نفر از شهداي دانشجو گردآوري شده است.

در اين كنگره ۳۲ عنوان كتاب تدوين و چاپ مي شود، استفاده از وصيت نامه شهدا، توليد فيلم مستند شهداي دانشجو، توليد موسيقي حماسي، توليد نرم افزار چند رسانه اي درباره دانشجوياني كه فرمانده اي دفاع مقدس را برعهده داشتند و طرح «هر شهيد دانشجو يك وبلاگ» از ديگر برنامه هاي اين كنگره است.