آرشيو شهدا

نام پدر : حيدر
تاريخ شهادت : 1365/10/04
مكان تولد : دشتستان
مكان شهادت : جزيره ي ام الرصاص

نام پدر :
تاريخ شهادت :
مكان تولد : ------------------

نام پدر : علي
تاريخ شهادت : 1365/10/04
مكان تولد : طلحه پشت كوه از توابع برازجان
مكان شهادت : جزاير مجنون

نام پدر : علي
تاريخ شهادت : 1365/02/27
مكان تولد : دشتي(بنياد
مكان شهادت : فاو

نام پدر : خضر
تاريخ شهادت : 1364/11/22
مكان تولد : روستاي چارك
مكان شهادت : اروندرود

نام پدر : غلامحسين
تاريخ شهادت : 1367/03/08
مكان تولد : فارياب
مكان شهادت : جزيره مجنون

نام پدر : محمدحسين
تاريخ شهادت : 1365/04/10
مكان تولد : دير
مكان شهادت : آذربايجان غربي

نام پدر :
تاريخ شهادت :
مكان تولد : ------------------

نام پدر :
تاريخ شهادت : 1365/10/30
مكان تولد : روستاي سربست
مكان شهادت : شلمچه

نام پدر : عباس
تاريخ شهادت : 1365/11/03
مكان تولد : روستاي محمود احمدي
مكان شهادت : شلمچه

 1  2  3  4  5  >  >>  

هدف اصلي اين سايت اين است كه از اين ستارگان گمنام آسمان دانشگاه ها، الگوسازي كند؛ تا جايي كه فضاي كل دانشگاه را در بر بگيرد و ياد و خاطر آنان را جاودانه سازد.

فرهنگ جهاد و شهادت، فرهنگي است كه بدنه دانشجويي براي رسيدن به آرمان هاي بلند به آن نيازمند است. اين فرهنگ كه از آن به مديريت جهادي تعبير مي شود، كارهاي بزرگي را به انجام رسانده و فضاي آموزش عالي نيازمند چنين نگاهي است.

زنده نگه داشتن ياد دانشجويان شهيد كه اقدامات بزرگي انجام داده اند و الگوسازي از آنها مي تواند به جريان هاي دانشجويي كشور جهت دهي كند؛ زيرا هر يك از اين شهداي دانشجو در عرصه هاي مختلف با وجود سن و سال كم آدم هاي ويژه اي بودند و سرفصل اتفاقات خوبي شده اند، به همين دليل با برگزاري اين كنگره ها سعي داريم اين شهدا را معرفي و از آنها الگوسازي كنيم.
هدف اصلي اين كنگره اين است كه از اين ستارگان آسمان گمنام دانشگاه ها الگوسازي كند؛ بايد تلاش كنيم تا اين كنگره امسال فضاي كل دانشگاه را در بر بگيرد.
وزارت علوم،تحقيقات و فناوري با همكاري ساير نهادهاي مسئول در حوزه هاي دانشگاه و دفاع مقدس با دبيري سازمان بسيج دانشجويي، كنگره ملي شهداي دانشجو را در سه سطح كشوري، استاني و دانشگاهي برگزار مي نمايد، چندان به دنبال كارهاي نمايشي نيستيم و مي خواهيم اين اتفاق در كف دانشگاه ها بيفتد و بدنه دانشجويي را درگير كند. همچنين تصميم داريم برنامه اي طراحي كنيم تا طي آن جمعيت زيادي از بدنه دانشجويي يعني حدود ۵۰۰ هزار نفر تا يك ميليون نفر به ديدار خانواده هاي شهدا بروند.

با تحقيقاتي كه انجام شده است متوجه شده ايم بانك اطلاعاتي جامعي در مورد شهداي دانشجو در كشور وجود ندارد، از اين رو سعي كرديم اين بانك اطلاعاتي را ايجاد كنيم؛ تا امروز اطلاعات نزديك به ۴۵۰۰ نفر از شهداي دانشجو گردآوري شده است.

در اين كنگره ۳۲ عنوان كتاب تدوين و چاپ مي شود، استفاده از وصيت نامه شهدا، توليد فيلم مستند شهداي دانشجو، توليد موسيقي حماسي، توليد نرم افزار چند رسانه اي درباره دانشجوياني كه فرمانده اي دفاع مقدس را برعهده داشتند و طرح «هر شهيد دانشجو يك وبلاگ» از ديگر برنامه هاي اين كنگره است.