يوسف علوي
مقطع تحصيلي : كارشناسي
رشته تحصيلي : عربي
مكان تولد : تكاب
تاريخ تولد : 1346
تاريخ شهادت : 1366/01/22
مكان شهادت : شلمچه
عمليات : كربلاي هشت

شهيد يوسف علوي در سال1346 در شهرستان تكاب متولد شد. بعد از دو سال همراه با خانواده اش به شهرستان اروميه عزيمت نمود. سپس به تحصيل ادامه داد و به اخذ ديپلم نائل آمد.

ضمن تحصيل همواره در انجمن اسلامي مدارس فعاليت داشت و مدت سه سال در پايگاههاي اروميه به صورت بسيجي خدمت نمود. بعد از اخذ ديپلم در مركز تربيت معلم شهيد مطهري خوي، در رشته عربي تحصيل كرد و در رشته قضائي به صورت غير متمركز پذيرفته شد.

او در يك خانواده فرهنگي بزرگ و تربيت شد. جواني بسيار پرهيزكار و باايمان بود. هر چند او جنگ را تحميلي و نابرابر مي خواند، اما معتقد بود كه اين جنگ يك امتحان الهي است و عاشقانه فرياد برمي آورد: مي خواهم به جبهه بروم و جانانه جان را فداي جانان نمايم، تا خود را از قيد اجسام پست مادي و دنيوي برهانم و از قفس سينه و تن بيرون آيم.

آن همه عشق و علاقه اي كه در راه دفاع مقدس اسلام و ناموس وطن داشت، به شهيد مجال آن را نداد كه از نتيجه دانشگاهي باخبر باشد. راه امام حسين(ع) را انتخاب نمود و اين راه را بر تمام مقامهاي مادي و زودگذر جهان فاني ترجيح داد، تا اينكه در اواسط اسفند ماه 1365 به جبهه هاي نبرد اعزام شد و در تاريخ  1366/01/22 در منطقه عملياتي جنوب در عمليات كربلاي 8 منطقه شلمچه بر اثر اصابت تركش دشمن به درجه رفيع شهادت نائل گرديد و در باغ رضوان اروميه به خاك سپرده شد.

روحش شاد و يادش گرامي باد.نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن

هدف اصلي اين سايت اين است كه از اين ستارگان گمنام آسمان دانشگاه ها، الگوسازي كند؛ تا جايي كه فضاي كل دانشگاه را در بر بگيرد و ياد و خاطر آنان را جاودانه سازد.

فرهنگ جهاد و شهادت، فرهنگي است كه بدنه دانشجويي براي رسيدن به آرمان هاي بلند به آن نيازمند است. اين فرهنگ كه از آن به مديريت جهادي تعبير مي شود، كارهاي بزرگي را به انجام رسانده و فضاي آموزش عالي نيازمند چنين نگاهي است.

زنده نگه داشتن ياد دانشجويان شهيد كه اقدامات بزرگي انجام داده اند و الگوسازي از آنها مي تواند به جريان هاي دانشجويي كشور جهت دهي كند؛ زيرا هر يك از اين شهداي دانشجو در عرصه هاي مختلف با وجود سن و سال كم آدم هاي ويژه اي بودند و سرفصل اتفاقات خوبي شده اند، به همين دليل با برگزاري اين كنگره ها سعي داريم اين شهدا را معرفي و از آنها الگوسازي كنيم.
هدف اصلي اين كنگره اين است كه از اين ستارگان آسمان گمنام دانشگاه ها الگوسازي كند؛ بايد تلاش كنيم تا اين كنگره امسال فضاي كل دانشگاه را در بر بگيرد.
وزارت علوم،تحقيقات و فناوري با همكاري ساير نهادهاي مسئول در حوزه هاي دانشگاه و دفاع مقدس با دبيري سازمان بسيج دانشجويي، كنگره ملي شهداي دانشجو را در سه سطح كشوري، استاني و دانشگاهي برگزار مي نمايد، چندان به دنبال كارهاي نمايشي نيستيم و مي خواهيم اين اتفاق در كف دانشگاه ها بيفتد و بدنه دانشجويي را درگير كند. همچنين تصميم داريم برنامه اي طراحي كنيم تا طي آن جمعيت زيادي از بدنه دانشجويي يعني حدود ۵۰۰ هزار نفر تا يك ميليون نفر به ديدار خانواده هاي شهدا بروند.

با تحقيقاتي كه انجام شده است متوجه شده ايم بانك اطلاعاتي جامعي در مورد شهداي دانشجو در كشور وجود ندارد، از اين رو سعي كرديم اين بانك اطلاعاتي را ايجاد كنيم؛ تا امروز اطلاعات نزديك به ۴۵۰۰ نفر از شهداي دانشجو گردآوري شده است.

در اين كنگره ۳۲ عنوان كتاب تدوين و چاپ مي شود، استفاده از وصيت نامه شهدا، توليد فيلم مستند شهداي دانشجو، توليد موسيقي حماسي، توليد نرم افزار چند رسانه اي درباره دانشجوياني كه فرمانده اي دفاع مقدس را برعهده داشتند و طرح «هر شهيد دانشجو يك وبلاگ» از ديگر برنامه هاي اين كنگره است.